BMI
Vægt i kilo:

Højde i centimeter:


BMI'et viser forholdet mellem højde og vægt. Er man høj, kan man fx veje meget, uden nødvendligvis at have et højt BMI. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er følgende BMI-intervaller defineret:

Undervægtig: BMI under 18,5
Normalvægtig: BMI mellem 18,5 og 24,9
Overvægtig: BMI mellem 25 og 29,9
Fedme: BMI på 30 eller derover

Beregneren ovenfor er lavet på bagrund af disse intervaller.

Ikke sjældent hører man kritik af BMI-konceptet. For er man nødvendigvis overvægtig, fordi man har et højt BMI? En bodybuilder kan fx ligge ret høj, men ikke fordi han er overvægtig. Andre forhold spiller ind. Derfor foreslår andre, at man måler taljen. Også her findes der intervaller, der kan sige noget om, hvorvidt man er i farezonen for livsstilssygdomme. Diverse:
BMI står for body mass index. Man finder frem til tallet ved at dividere vægten i kilo med højden i anden (i meter). Man kan også finde apps til beregningen.
Det er en meget enkel og praktisk metode til groft at vurdere, om en person er under-, normal-, overvægtig eller ligefrem lider af fedme.
Eksempel:
Hvad skal en kvinde på 170 cm veje?
Hvis en kvinde på 170 cm eksempelvis vejer 70 kg., vil hendes BMI ende på 24, hvilket er i kategorien "normalvægt". Vægten skal op på 72 kg., før den ændrer sig til kategorien "overvægt".