hvordan udregne areal af trekant
Grundlinje:


Højde: